Contacte
Política de privacitat

Per mitjà de la present política de privacitat, Moonlight Iluminación W, SL, (en endavant Moonlight Iluminación), informa als usuaris d’aquest lloc web, en compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (en endavant, LOPD), sobre la seva política de protecció de dades personals amb la finalitat que aquests decideixin de forma expressa, lliure i voluntària si desitgen facilitar a Moonlight Iluminación les dades personals que els hi són sol•licitades.

Moonlight Iluminación es reserva el dret a modificar la present política, informant-vos prèviament dels canvis que es produeixin per mitjà d’aquest avís.

Vostè, al facilitar voluntàriament les seves dades personals per mitjà de qualsevol formulari d’aquesta pàgina web o missatge electrònic i acceptar el seu enviament, autoritza expressament a Moonlight Iluminación a la incorporació i tractament de les seves dades personals en un fitxer automatitzat propietat de Moonlight Iluminación, degudament inscrit a la Agència de Protecció de Dades.

La recollida i tractament de les dades personals que vostè faciliti té com a finalitat contactar amb vostè per donar resposta a la seva petició i informar-lo dels Serveis que ofereix aquesta empresa, per mitjà de qualsevol mitjà de comunicació, fins i tot electrònic.

Les dades personals que vostè faciliti hauran d’ésser vertaders, exactes, complerts i actualitzats, de tal manera que vostè mateix serà el responsable dels danys i perjudicis que se’n poguessin derivar de l’ incompliment d’aquesta obligació.

Moonlight Iluminación ha adoptat les mesures tècniques necessàries per evitar l’alteració, pèrdua o tractament no autoritzat de les dades personals que vostè faciliti, tenint present les limitacions que presenta Internet.

Vostè podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel•lació i oposició, en els termes establerts a la legislació vigent, per mitjà del correu electrònic moonlight@moonlight.es o de comunicació escrita a Moonlight Iluminación, C/ Pereda, 2 P.I. Monsolís, 08930 Sant Adrià del Besòs (Barcelona).

Moonlight Iluminación us informa que la navegació per aquesta pàgina web por implicar el registre de cookies amb la finalitat de facilitat la seva funcionalitat. L’usuari té la possibilitat d’impedir la generació de cookies mitjançant la selecció de la corresponent opció al seu navegador. No obstant, Moonlight Iluminación no es responsabilitza que la desactivació dels cookies impedeixi el bon funcionament de la pàgina.

Moonlight Iluminación no controla ni garanteix l’absència de virus ni d’altres elements en els continguts que puguin produir alteracions en els seu sistema informàtic (software i hardware) o en els documents electrònics i fitxers emmagatzemats en el seu sistema informàtic.

Moonlight Iluminación exclou qualsevol responsabilitat pels danys i prejudicis de qualsevol naturalesa que puguin deures a la presencia de virus o a la presencia d’altres elements en els continguts que puguin produir alteracions en el sistema informàtic, documents electrònics e fitxers d’usuari.

 

AVÍS LEGAL
D’acord amb les obligacions previstes a la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (en endavant LSSICE), www.moonlight.es posa a su disposició la següent informació:
El nom del lloc web www.moonlight.es és propietat de la societat MOONLIGHT ILUMINACION W, SL.

MOONLIGHT ILUMINACIÓN W, S.L.
Pereda, 2, P.I. Monsolís – 08930 Sant Adrià del Besòs
Telèfon: 93.381.90.41
E-mail: moonlight@moonlight.es
Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, Tom 29199, Foli 112, Full B152593, Inscripció 2.
CIF: B61164927

 

Drets de Propietat Intel•lectual
Tots els textos, imatges i materials en general continguts en aquesta pàgina web són propietat de Moonlight Iluminación o han estat inclosos amb l’autorització del seu corresponent propietari. L’accés a la mateixa o la seva utilització per part dels seus usuaris no ha de considerar-se, de cap de les maneres, com a atorgament de cap llicència d’ús o de dret sobre qualsevol actiu la titularitat o propietat del qual correspongui a Moonlight Iluminación.

Aquesta web ofereix una selecció d’enllaços amb altres webs de tercers, el contingut de les quals pot variar molt ràpidament, degut a les característiques pròpies d’Internet. Moonlight Iluminación no es fa, en cap cas, responsable de les informacions, Serveis i contingut en general de les esmentades webs de tercers.

Termes d’ús

Queda terminantment prohibit realitzar, sense el previ consentiment per escrit de Moonlight Iluminación, qualsevol manipulació o alteració d’aquesta pàgina. Moonlight Iluminación no assumeix cap responsabilitat derivada o que se’n pogués derivar, de dita manipulació o alteració feta per tercers.

L’usuari d’aquesta pàgina web, mitjançant el seu accés a la mateixa, s’obliga a utilitzar-la de manera plenament conforme a les lleis i els usos del tràfic i respondrà davant Moonlight Iluminación, o davant tercers, de qualsevol danys i perjudicis que poguessin causar-se com a conseqüència del incompliment de l’esmentada obligació.